HỖ TRỢ - CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Chính sách đổi trả

yes sản phẩm phát sinh lỗi từ phía shop : sai mẫu, sai dòng ốp,sản phẩm bị Iỗi, bẩn v.v.... Sẽ tiến hành gửi lại liền trong ngày bằng GHTK cho bạn (hoặc cho chính khách của bạn).

yes đơn hàng có sản phẩm bị thiếu: Sẽ tiến hành gửi lại liền trong ngày bằng GHTK cho bạn (hoặc cho chính khách của bạn).

yes Tất cả mọi vấn đề bảo hành xin vui lòng liên hệ: 0902 608 640